Společnost Výběrovka, s.r.o.

Společnost Výběrovka, s.r.o., zajišťuje odborné zastupování zadavatele v úkonech souvisejících se zadáváním veřejných zakázek dle Zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Společnost zajišťuje bezchybný průběh zadávacího řízení a zadavateli předá kompletní archivní dokumentaci, která obsahuje všechny povinné i doporučené dokumenty, a která je předmětem kontroly státních orgánů při dohledu nad čerpáním veřejných prostředků.

Společnost rovněž zajišťuje komplexní služby v oblasti dotací a to od přípravné fáze (záměr, žádost vč. příloh, dotační příslib), přes fázi realizace projektu (vedení dokumentace, změny, monitorovací zprávy) až po fázi ukončení realizace projektu (fáze udržitelnosti).

Pro privátní sektor společnost Výběrovka, s.r.o., zajišťuje výběrová řízení s důrazem kladeným na podrobné posouzení cenové části nabídek dodavatelů, vyhodnocení požadavků privátního zákazníka, výhodnosti nabízených služeb dodavatelů a posouzení návrhu smluv o dílo.

Stálým klientům zajišťuje společnost Výběrovka, s.r.o. veškeré konzultace v oblasti výběrových řízení na veřejné zakázky ZDARMA.

Společnost Výběrovka, s.r.o., je vedená pod spisovou značkou C. 62452 u Krajského soudu v Ostravě.